Recent Post

Showing posts with label வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சி. Show all posts
Showing posts with label வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சி. Show all posts

வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சி - க.பொ.த. சாதாரண தரப் பரீட்சை எழுதி உயர்தரத்திற்கு தெரிவாகின்ற மாணவர்களுக்கானது

6:32:00 AM
  இம்முறை க. பொ.த. சாதாரணதரப் பரீட்சை பெறுபேறு பெற்றவர்களுக்கான கண்டி த யங் பிரண்ட்ஸ் அமைப்பின் கல்வி ஊக்குவிப்பு வாரம் கண்டி த யங் பிரண்ட்ஸ...