Recent Post

G.C.E. O/L- ICT _ Online Exams Collection

1:10:00 PM
தரம் 10, 11 மாணவர்களுக்காக ஆசிரியர் எஸ்.ஜெயன் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட இணையவழிப் பரீட்சைக்கான இணைப்புக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பின்வர...

Application Form for 2020 GCE (A/L) in Government Schools அரச பாடசாலைகளில் 2020 க. பொ. த (உயர் தர ) அனுமதிக்கான விண்ணப்ப படிவம்

1:25:00 PM
2019யில் GCE O/L பரீட்சைக்கு தோற்றிய சகல மாணவர்களின் கவனத்திற்கு °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 2019யில் க.பொ.த சாதார...

க.பொ.த உயர்தர புதிய பாடத்திட்ட தமிழ், ஆங்கில மொழியிலான ICT பாட விடயங்கள் உங்களுக்கு PDF வடிவில்!

10:45:00 AM
கல்விக்கு கரம் கொடுப்போம்"  க.பொ.த உயர்தர புதிய பாடத்திட்ட தமிழ், ஆங்கில மொழியிலான ICT பாட விடயங்கள் உங்களுக்கு PDF வடிவில்! ...