Recent Post

Assignments for all grades - Zonal Education Office - Matale


*Zonal Education Office, Matale*
*E Learning Programme 2020*

සියලුම විෂයයන් සඳහා සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පැවරුම් 1 සහ පැවරුම් 
2 පත්‍රිකා දැන් ඔබට පහත සබැඳිය හරහා බාගත කළ හැකිය

அனைத்து பாடங்களுக்குமான சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி மூலமான Assignment_1 மற்றும் Assignment_2 பத்திரங்களை இப்போது கீழே உள்ள இணைப்பு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Now you can download the Assignment1 and Assignment2 Papers through the following link.  
ICT Unit
ZEO, Matale

No comments